Stigmata

05.04.2015 16:11

Stigmata jsou velmi zvláštním jevem, většinou u lidí hluboké, až fanatické víry. Objevují se jako krvácivé rány v místech, kde byl podle Bible při ukřižování Kristus přibit ke kříži - na rukou v oblasti zápěstí, na nártech nohou a kolem kotníků, nebo kolem hlavy, jako zranění trnovou korunou.

Stigmata, jako stav duše

Stigmata se mohou projevit i jako náhlá duševní extáze, ve které podle výpovědí člověk prožívá Kristovo utrpení. Podle teorie právě tato duševní stigmata zaručují překonání smrti a z mrtvýchvstání. Bývají však také snadno zpochybnitelná a často přisuzována duševní poruše postiženého.

Poselství, nebo znaky vyvolených ?

Pokud si připustíme fakt, že nejde o podvrh a stigmata skutečně existují, musíme si položit řadu dalších otázek – Co znamenají nebo symbolizují? Kdo jsou lidé, kteří jsou jejich nositeli? Jsou skutečně tímto způsobem pro něco zvoleni? Pro co?

První stigmata se objevila asi kolem roku 1222 a jejich nositeli byli lidé římskokatolické víry, z více než 80 % ženy. V pozdním středověku je pak tento jev rozšířenější, často se však vysvětlí jiným způsobem nebo jako vědomý podvod, kdy si lidé způsobili zranění sami.

Nejčastěji zpochybňovaným jevem jsou stigmata objevující se v dlaních, což poukazuje na inspiraci v dobových obrazech Kristova ukřižování. To je však v rozporu s faktem, že dlaně by váhu těla neudržely, proto se hřeb přitloukal ke kříži skrz zápěstí, mezi kosti, aby ukřižovaný nespadl. Výpovědi nejsou jednoznačné ani v tom, jestli stigmata bolí jako běžné fyzické zranění, nebo jestli je nositel vůbec necítí.

Slavní nositelé stigmat

Za prvního nositele stigmat je považován sv. František z Assisi, (1182 – 1226), mnich a zakladatel žebravého řádu františkánů. V Itálii se jimi proslavil kněz Pio z Pietrelciny (1887 – 1967) známý i jinými zázraky a jasnovidectvím. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. V Německu to byla např. Theresa Neumannová (1898 – 1962) známá díky své vizi Krista a tří Apoštolů, pro svá stigmata (v oblasti srdce, ale i krvácení z očí) a schopnost vydržet extrémně dlouho bez vody a potravy.

Stigmata v moderní době

Tak jako jiné “nadpřirozené“ jevy byla také stigmata, objevující se i dnes, podrobena zkoumání a odborně prováděným pokusům. Věda však dosud nemá úplně jasno. Lékaři připouští, že v některých případech se stigmata objevovala na tělech doslova před jejich zraky. Odborníci jsou do jisté míry bezradní hlavně v případech dětí, kde chybí motivace senzacechtivosti a fanatismu, a u ateistů, tedy lidí bez vyznání.

V dávné minulosti přivodila stigmata (slovo pochází z řečtiny, znamená znaky, označení) některým lidem upálení na hranici, jiným prohlášení za svaté. Dnešní doba považuje tento jev většinou za podvod a mnohdy se nemýlí. Jsou však případy, pro které odborníci nenašli přirozené vysvětlení.

 

TOPlist

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám již nic neunikne:

Kontakt

Záhady,tajemna a nevysvětlitelné zahadyatajemna@gmail.com