Seance, medijní vloha

24.03.2015 23:53

Spousta lidí už určitě zkoušela vyvolávat duchy. Někomu se objevili, jinému ne. Co se ale při seanci vlastně děje, jak silné může médium být a co způsobuje jevy jako levitace, zvuky, materializace...

 

Lidé se snaží komunikovat s duchy už od nejstarších dob. Buď chtěli od zesnulých poradit nebo se zeptat na budoucnost. Vše vychází z víry, že po smrti není konec, že naše duše existuje i nadále. Zjevení duchů možné je, ale lidé by si měli pamatovat, že když už chtějí vyvolávat, nemělo by to být z nudy či legrace. Mělo by to být ze správného a ušlechtilého důvodu a je třeba o tom něco vědět!! Duchové by se neměli stát našimi hračkami - přijď, ukaž se, zaklepej, odpověz, atd.

Oba světy jsou propojeny, ale ne každý umí do toho druhého nahlédnout. Dokážou to pouze citliví a nadaní jedinci; jsou schopni vidět zesnulé a komunikovat s nimi. Prý záleží na vrozených dispozicích; má jít o zvláštní síly naší duše, našeho podvědomí, které se neřídí nám známými zákony. Na tyto jedince - média - se nahlíží různě. Hodně lidí si myslí, že jde o pouhé podvodníky, kteří umí šikovně oklamat druhé. Také se říká, že to, co vidíme či slyšíme při seanci, je pouze výsledek předrážděných smyslů, tzn. halucinace. Média jsou také považována za nemocné a narušené lidi.

Některé teorie přeci jen vyznívají optimističtěji. Jedna z nich předpokládá existenci "ódu". ÓD má být zvláštní síla podobná síle magnetické. Má se nacházet všude v přírodě, ale mohou ji vidět pouze citlivé osoby - vidí ji ve tmě ve formě jemné svítící páry vycházející ze všeho živého i neživého.
Pohyb předmětů během seance je vysvětlován i působením elektrické síly, kterou možná člověk vyvíjí a působí s ní i navenek. Pohyb stolku, na kterém jsou spojeny ruce všech přítomných, je vysvětlován činností svalů a nervů, takže to vlastně nevědomky způsobují sami účastníci. Tyto teorie vysvětlují pouze některé jevy, ale něco zůstává bez vysvětlení (vidění budoucnosti, přenos vzdálených předmětů, materializace, ...). Proto není divu, že někteří vše připisují silám, které nejsou v žádném z účastníků seance.

Příčinu jevů můžeme nejspíše hledat v psychické síle, kterou máme v sobě všichni, ale není u každého stejná. Tato síla vychází z média a způsobuje i jeho vyčerpanost po seanci. Původem jevů může být tedy lidská duše, konkrétně podvědomí, kde jsou uloženy vlohy, schopnosti a neznámé síly. To vše se dává do pohybu během změněných stavů vědomí (trans, extáze,...); síly duše v transu jsou dokonalejší než za plného vědomí. Podle některých je naše duše jakási dvojitá osobnost z nichž jedna (ta podvědomá) způsobuje veškeré "magické" jevy.

Je dobré o onom světě vědět, ale musíme si dát pozor, abychom se nestali jeho nástrojem a nenechali se jím příliš pohltit a vláčet. Pamatujme si, že se mohou zjevit nejen duchové dobří, kteří nás chtějí utěšit, ale i ti zlí či démoničtí!!! Ti se zjevují za účelem pomsty nebo škodolibosti a mohou na sebe vzít podobu našich milovaných zesnulých. Tuto lest prý rozezná opravdu jen zkušené médium. Osoba v transu může být těmito bytostmi i ovlivněna. Proto je prý velmi důležité spoléhat se pouze na své vlastní síly, schopnosti naší duše, našeho podvědomí. Zamítnout myšlenku, že nás může něco ovládnout. Některá média prý dávají své duši i jméno a tím jí dají jakousi individualitu, zosobní ji. Pokud to neudělají, tak si duše na sebe může něco navázat, aby onu identitu získala.

I když bylo mnoho médií údajně usvědčeno z podvodu, není nutné všechna média a spiritismus zatracovat. Také nezapomínejme na rizika, která mohou seanci doprovázet. Ale možná bychom měli duchy nechat v klidu "spát" a nerušit je. Vědí, že na ně myslíme a až budou sami chtít, jistě dají o sobě vědět.... 

"Vyvolávat duchy je jako nechat dveře domu otevřené dokořán a čekat... Nikdy nevíte, kdo vejde. Může to být kdokoliv."

 

TOPlist

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám již nic neunikne:

Kontakt

Záhady,tajemna a nevysvětlitelné zahadyatajemna@gmail.com