Nostradamova proroctví se děsivě plní - co nás čeká?

18.05.2015 12:26

Nostradamus byl známým francouzským prorokem, který uvedl na světlo světa nesčetně mnoho proroctví, která se plní. Mnoho jich již máme za sebou, ale další děsivá jsou před námi. Co nás má čekat v tomto roce?

images.popmatters.com/film_art/n/nostradamus-splsh.jpg

Asi mezi námi lidmi není nikdo, kdo by neznal proslulého proroka Nostradama, který svými předpověďmi budoucnosti děsil své okolí. O to hůře, že Nostradamus se takřka nikdy nezmýlil a všechny jeho vize s téměř stoprocentní přesností vyšly. Abychom nechodili úplně do minulosti, zmiňme se kupříkladu o proroctví, jež se týkalo Adolfa Hitlera. Nostradamova slova zněla: "U Rýna z norišských hor se narodí velikán, z jednoho národa, který přišel pozdě. Bude bránit zemi mezi Vislou a Dunajem. Nikdo netuší, jak to dopadne."
U Rýna z norišských hor měl na mysli Nostradamus řeku Inn. Hitler se narodil v Braunau na Innu. Noricou byla myšlena římská provincie v Alpách. Národ, který přišel pozdě, bylo Rakousko, rychlejší totiž byli Prusové. Když Hitler táhl slavně do Vídně, nikdo netušil, jak to dopadne.

Pokud se přesuneme opět o něco dál, nyní více do současnosti, a budeme-li tedy hledět na významné okamžiky, zjistíme, že Nostradamus předpověděl i katastrofu, která se udála 11. září 2001, kdy do světového obchodního centra v USA narazila dvě letadla.
Nostradamus předpověděl: "Na 45. rovnoběžce bude hořet obloha. Oheň se blíží k novému městu. Najednou vyskočí do výše obrovský do nebe sahající plamen, když budou Normané vystavěni zkoušce."
New York leží přesně na 45. rovnoběžce. Letadlo je zde popsáno jako oheň. Nostradamus v 16. století nemohl popsat letadlo tak, jak ho známe my dnes, neboť by se na něj všichni dívali jako na blázna. Skutečně ale po nárazu do světového obchodního centra vznikl ohromný požár, jehož plamen šlehaly ven a vysoko. Slovem Normané označil Nostradamus západní civilizaci - New Yorčany. Konkrétně s tímto proroctvím jsou následně spojena ještě další dvě, jež budu jen citovat, avšak nepokládám za nutné je překládat, neboť všichni víme, co se po nárazu letadel stalo dále.
Citace: "V tom roce nového století v devátém měsíci přijde z nebes velký Král hrůzy, nebe se rozhoří na čtyřiceti pěti stupních, oheň se přiblíží novému městu."
"V novém městě dojde k velkému pádu dvojčata - bratři rozvrácení v chaosu, když pevnost padne, velký vůdce podlehne, třetí velká válka začne, dokud město hoří."

Vzhledem k tomu, že Nostradamova proroctví skutečně vychází a plní se, je dobré se podívat do budoucna a zamyslet se, co nás čeká dále.

Co nás čeká v současnosti

Na tento věk, v němž žijeme nyní, Nostradamus předpověděl následující.

"Vzplane plamen vůči musulmanům, v kraji šťastné Arábie hoře, zavládne Granadě, Španěl lénu, a dobude Itálii."

"Rok před válkou v Itálii vzniká s přitakáním Španěl, Němec, Franků, ti až padne dětská republika, uzří smrt svou blikat na kahánku."

"Převratná změna v lidských dějinách je tu. Převaha západní kultury končí, Východ energicky sáhne po moci."

Proroctví se vcelku vyplňuje, zamyslíme-li se nad tím, jak to vypadá v současnosti ve světě, kdo s kým kde a kvůli čemu válčí. Chceme-li to doslova a do písmene, jinými slovy Nostradamus říká, že lidstvo čeká ohromný konflikt, který vzniká kvůli dvěma různým náboženstvím. Prorokoval, že proti sobě budou stát dvě různé kultury, dvě různé víry a Bůh nad nimi. Pokud se podíváme na současné dění a vidíme, že Muslimové, kteří jsou zcela jiní, než ostatní národnosti, stojí skutečně proti celému světu, neboť se cítí kvůli své víře utlačovaní, zabíjí nevinné a bezmyšlenkovitě postupují dále a snaží se ovládnout celou Evropu, za přemýšlení to skutečně stojí. Nostradamus ve svých proroctvých konkrétně popisuje, že nejdříve bude obsazena Itálie, potom severoafrické pobřeží, dále Španělsko a Francie. Papež unikne z Vatikánu, který bude následně zcela zničen včetně celého Říma. Z Francie budou dále proudit nájezdníci do Velké Británie a budou se jí snažit obsadit jakousi neznámou zbraní, kterou Nostradamus popisuje jako velký nebeský oheň. Velká Británie se však nedá a na poslední chvíli se ubrání. Jakmile Islám nabude opět ztracené síly, počká na charismatického vůdce, který nastolí pořádek a bude pokračovat dál na Západ. To však dle Nostradamových slov není vše. Během následujících padesáti let se má objevit v čele Islámistů muž, kterého Nostradamus přirovnává k Hitlerovi, či Stalinovi. Bude se nazývat vůdcem - sjednotitelem a svět se dostane do naprostého otroctví. Zaměříme-li se třeba i na pašování lidí, kteří nyní utíkají z Afriky do Evropy, Nostradamus asi nebude daleko od pravdy, že?

 

Proroctví na rok 2015

Dle Nostradamových slov poprvé v roce 2015 začnou mizet jazykové bariéry mezi lidmi. To by mohlo vést, dle prorokových slov, až k ohromnému sjednocování států. Další nemilé proroctví uvádí, že mrtví začnou lézt z hrobů, neboť v pekle pro ně již nebude místo. Toto se dá vysvětlit také několika způsoby. Mě napadla Zombie apokalypsa. I když to vyzní šíleně, v Americe bylo několik případů, kde museli řešit, že někdo se začal chovat jako smyslů zbavený, nechtěl ani po několika výstřelech zemřít a vypadal jako mrtvý, který však žil. Američané Zombie apokalypse natolik věří, že se dokonce vybavují zbraněmi, budují kryty a shání potraviny. Nepěkně by s námi měla zacvičit i příroda. Koncem roku 2015 se totiž k životu má probudit Vesuv. Dokonce má dojít k její erupci, která se má udát ve dne a místo dne bude noc, neboť sopečný prach a popel pokryje vše. Několik minut před výbuchem dojde k silnému zemětřesení. Zemětřesení a sopečná aktivita se nemá vyhnout ani USA. Konkrétně západní části, kdy ohromné otřesy způsobí probuzení sopky St. Helens. To by ale prý nebylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Na vině by totiž potom erupce mohla mít probuzení i supervulkánu.

No, uvidíme asi vcelku brzy co je na Nostradamových vizích pravdy, nicméně, vzhledem k tomu, že vždy vše předpověděl přesně a vše vyšlo, asi se máme na co těšit.

 

TOPlist

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek, ať vám již nic neunikne:

Kontakt

Záhady,tajemna a nevysvětlitelné zahadyatajemna@gmail.com